تورک سات 5A در مدار جدیدی شروع به کار می‌کند

تورک سات 5A در مدار جدیدی با ظرفیت بیشتر شروع به کار می‌کند

1559904
تورک سات 5A در مدار جدیدی شروع به کار می‌کند

جنک شن، مدیرعمومی تورک سات، در مصاحبه با خبرگزاری آناتولی اطلاعاتی در مورد تورک سات 5A و تورک سات 5B از ماهواره‌های نسل 5 تورکیه ارائه داد.

شن با بیان اینکه تورکیه در حال حاضر در مدارهای 42 و 50 درجه ماهواره‌هایی دارد اظهار داشت که تورک سات 5B در مدار 31 درجه فعالیت خواهد کرد و از کلیه حقوق مدار مذکور حفاظت خواهد نمود.

شن با اشاره اینکه که دو عامل مهم از جمله باندهای مداری و فریکانس در فضا وجود دارد گفت:"تورک سات 5A در مدار جدیدی برای پوشش مناطق مختلف، با آخرین  تکنالوژی و ظرفیت بیشتر به فضا ارسال می‌شود. بنابراین، جای خود را در فضا خواهد گرفت و مناطق تحت پوشش ما را گسترش خواهد داد."

شن، با بیان اینکه تورک سات  5Bنیز دارای یک وظیفه مهم می‌باشد، گفت که از دو ماهواره تورک سات  3A و  4Aکه در حال حاضر در حال ارائه  خدمات پخش هستند پشتیبانی قطعاتی خواهد کرد و همچنین با ظرفیت عالی اینترنتی خود مکانهای غیر قابل دسترسی با زیرساخت‌های زمینی فعلی تورکیه را قابل دسترسی خواهد کرد.

شن تأکید کرد که ماهواره مورد نظر همچنین امکان استفاده از ظرفیت‌های فضایی، به ویژه در بخش‌های هوانوردی و دریانوردی را فراهم می‌کند.

شن، گفت که خدمات تورک سات 5A به شکل حمایتی از ماهواره‌های مخابراتی که در حال حاضر در حال ارائه خدمات هستند، خواهد بود و همچنین کشورهای که در غرب و شرق تورکیه قرار دارند و منطقه MENA که شامل خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد را تحت پوشش قرار می‌دهد.

شن، اظهار داشت که ماهواره تورک سات 5A ماه آینده پرتاب می‌شود، در حالی که ماهواره تورک سات  5B برای پرتاب در سه ماه دوم سال 2021  برنامه‌ریزی شده است.

شن، اعلام کرد که آنها قصد دارند، تورک سات A6 ماهواره محلی و ملی تورکیه را نیز در سال 2022 به فضا پرتاب نمایند.اخبار مربوطه