ماهواره تورک سات 5A تورکیه آماده پرتاب است

ظرفیت ماهواره‌های نسل " تورک ساتA 5 " در مقایسه با ماهواره‌های نسل قبل 45 فیصد، و عمر آنها بیش از دو برابر است

1559887
ماهواره تورک سات 5A تورکیه آماده پرتاب است

ظرفیت ماهواره‌های نسل" تورک ساتA 5 "درمقایسه با ماهواره‌های نسل قبل 45 فیصد، وعمرآنهابیش ازدوبرابراست

ژان مارک نصر رئيس سیستم‌های فضایی شرکت ایرباس در مصاحبه با خبرنگار آناتولی با اشاره به اینکه، نسل پنجم ماهواره " تورک سات A 5 " آماده پرتاب به فضا است٬ اظهار داشت، این ماهواره عمر سی ساله داشته و این موضوع تضمین کننده حفظ حقوق تورکیه در مدار زمین خواهد بود.

او با بیان اینکه قرارداد تولید ماهواره " تورک ساتA 5 " بین این شرکت و ایرباس فرانسه در روز 9 نوامبر 2017 امضا و ساخت آن بلافاصله آغاز شده است، گفت، فعالیت‌های یکپارچه‌سازی و تست ماهواره تورک ساتA 5 به پایان رسیده و آماده پرتاب در پایان ماه جاری است.

مارک با اشاره به اینکه، به دلایل مختلف از جمله شرایط هواشناسی و نیازهای تخنیکی ممکن است در تاریخ پرتاب ماهواره به تأخیر بیفتد، اعلام کرد که بنابراین نباید در مورد تاریخ پرتاب ماهواره به طور قطعی صحبت کرد.

رئيس سیستم‌های فضایی شرکت ایرباس درباره ویژگی‌های تخنیکی این ماهواره افزود، تکنالوژی های جدید مورد استفاده در ماهواره‌های نسل پنجم باعث افزایش قابل توجه عمر ماهواره و كاهش وزن شده است. این ماهواره عمر سی ساله داشته و این موضوع تضمین کننده حفظ حقوق تورکیه در مدار زمین خواهد بود. ظرفیت ماهواره‌های نسل " تورک ساتA 5 " در مقایسه با ماهواره‌های نسل قبل 45 فیصد، و عمر آنها بیش از دو برابر است.اخبار مربوطه