پیش‌بینی 4.5 فیصد رشد درسال 2021، برای اقتصاد تورکیه از جانب بانک جهانی

بابک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد تورکیه درسال 2021، 4.5 فیصد خواهد داشت

1558262
پیش‌بینی 4.5 فیصد رشد درسال 2021، برای اقتصاد تورکیه از جانب بانک جهانی

بابک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد تورکیه درسال 2021، 4.5 فیصد خواهد داشت

در گزارش مربوط به انتظارات اقتصاد جهانی که در جنوری 2021 منتشر شد، آمده است، اقتصاد جهان در سال 2020 به علت شیوع جهانی ویروس جدید کرونا کووید 19، 4.3 فیصد کوچکتر شده و در سال 2021، 4 فیصد، در سال 2022 نیز 3.8 فیصد رشد خواهد یافت. 

در این گزارش که کوچکتر شدن بسیاری ازاقتصادهای جهان در سال 2020 را پیش بینی کرده همچنین تاکید شده که انتظار میرود، کشورهایی نظیر تورکیه، چین، مصر و بنگلادش عملکرد اقتصادی رو به رشد از خود نشان دهند. 

در این گزارش همچنین اعلام شده که انتظار میرود اقتصاد تورکیه در سال 2020، 0.5 فیصد, در سال 2021، 4.5 فیصد و‌ در سال 2022 نیز 5 فیصد رشد داشته باشد.اخبار مربوطه