برای تامین آینده جدیدی برای ملت شب و روز تلاش های مچدانه ای بخرچ دادیم

اردوغان: میدان نبرد را در مقابل کسانی که می‌خواهند ملتمان را به اسارت تحولات منفی جهانی درآورند، خالی نخواهیم کرد

1551754
برای تامین آینده جدیدی برای ملت شب و روز تلاش های مچدانه ای بخرچ دادیم

اردوغان: میدان نبردرادرمقابل کسانی که میخواهند ملتمان را به اسارت تحولات منفی جهانی درآورند، خالی نخواهیم کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه اظهار داشت، میدان نبرد را در مقابل کسانی که می‌خواهند ملتمان را به اسارت تحولات منفی جهانی درآورند، خالی نخواهیم کرد.

اردوغان در مراسم گشایش بعد ازترمیم وبازسازی موزیم تونجلی، موزیم آثار سنگی آق شهر قونیه و موزیم تورک – اسلام بورسا با روش ویدیو کنفرانس سخنانی ایراد کرد.

اردوغان گفت، برای جبران کمبودهای گذشته، با تشکیل پلی بین گذشته و آینده، برای تامین آینده جدیدی برای ملت شب و روز تلاش های مچدانه ای بخرچ دادیم

رئیس جمهور با اشاره براینکه، در دوره حکومت‌هایمان به دموکراسی و رشد کشورمان کمک فراواونی کردیم، اما بخاطر عدم قید پیشرفت در دعوی تمدن و فرهنگ متاثر هستم، افزود، میدان نبرد را در مقابل کسانی که می‌خواهند ملتمان را به اسارت تحولات منفی جهانی درآورند، خالی نخواهیم کرد.اخبار مربوطه