در نتیجه سرمایه‌گذاریمان در بازار کشورهای درحال توسعه، سود فوق العاد ای را کسب کردیم

وزیر صنایع و تکنالوژی گفت که تورکیه در نتیجه سرمایه‌گذاریش در بازار کشورهای درحال توسعه، سود فوق العاد ای را کسب کرده است

1541742
در نتیجه سرمایه‌گذاریمان در بازار کشورهای درحال توسعه، سود فوق العاد ای را کسب کردیم

وزیر صنایع و تکنالوژی گفت که تورکیه در نتیجه سرمایه‌گذاریش در بازار کشورهای درحال توسعه، سود فوق العاد ای را کسب کرده است.

مصطفی وارانک، وزیر صنایع و تکنالوژی تورکیه امروز سه‌شنبه در پنلی در اجلاس سرمایه گذاری بین‌المللی در انقره اظهارداشت: ما به صفت تورکیه درطی سال‌های اخیر٬ از جمله کشورهایی هستیم که از روند سرمایه گذاری در بازار کشورهای درحال توسعه، بیشترین سود را کسب کرده ایم.

اوبا اشاره به اینکه حجم سرمایه گذاریهای خارجی و داخلی مان به طور قابل توجهی افزایش یافته است، توضیح داد: "میزان سرمایه گذاریهایمان درطی 18 سال اخیر به 222.5 میلیارد دالر رسیده است.امسال به دلیل همه گیری کرونا سرمایه گذاری‌ها در جهان 40 فیصد کاهش یافته است".

وارانک افزود: "شاهد ازسرگیری ورود سرمایه گذاریها به کشورمان از طریق خرید اسهام و اوراق قرضه هستیم. باید از فرصت‌های موجود استفاده کنیم و وضعیت مشابهی را در سرمایه گذاری‌های خارجی نیز فراهم کنیم". 

اوهمچنین تصریح کرد: "بر ثبات اقتصاد بزرگ با سیاست‌های شفاف وقابل پیش بینی بدون به خطر انداختن قوانین اقتصاد بازار آزاد متمرکز شده‌ایم. اصلاحات ساختاری جامع در زمینه اقتصاد بدون اتلاف وقت انجام خواهیم داد".اخبار مربوطه