بزرگداشت هفتصد وچهل وششمین سالگرد عرس مولانا جلال الدین بلخی رومی

اکثر برنامه‌های امسال به دلیل همه گیری ویروس کرونا به شکل آنلاین برگزارمی‌شود

1541697
بزرگداشت هفتصد وچهل وششمین سالگرد عرس مولانا جلال الدین بلخی رومی

اکثر برنامه‌های امسال به دلیل همه گیری ویروس کرونا به شکل آنلاین برگزارمی‌شود

بافرارسیدن هفتصدوچهل وششمین سالگردعرس مولانا جلال الدین بلخی رومی موسوم به "شب عرس"، مراسم راهپیمایی "وقت احسان" با حضور وحدالدین اؤزکان شهردارواوغورابراهیم آلتای، شهردارقونیه و چند تن دیگرازمقامات کشوری وشهری تا آرامگاه مولانا برگزارشد.

به دلیل شیوع ویروس کرونا تعداد کمی ازاعضای پروتکل درمقایسه با سال‌های گذشته درراهپیمایی امسال که "وقت احسان" نامگذاری شده است، شرکت کردند.

اعضای پروتکل طبق برنامه مزار شمس تبریزی واقع درنزدیکی مقبره مولانا را نیز زیارت کردند.

اکثربرنامه‌های امسال به دلیل همه گیری ویروس کرونا به شکل آنلاین برگزارمیشود وبرگزارکنندگان مراسم نیز پیشتردر این خصوص اطلاع رسانی کرده‌اند.

وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه چند روزقبل ویدیوی معرفی برنامه‌های مراسم گرامیداشت هفتصد و چهل و هفتمین سالگرد وفات مولانا جلال الدین رومی موسوم به "شب عرس" را به نشررسانیدند.

این مراسم  به همت وزارت فرهنگ و گردشگری تورکیه و شهرداری قونیه برگزار می‌شود.

این ویدیوازطریق حساب‌های کاربری اداره عمومی فرهنگ وگردشگری شهر قونیه به آدرس:

 "Twitter, @sebiarus_gov" و "Facebook, sebiarus.gov" و سایر پلاتفرم‌های دیجیتال قابل دسترس است.

برنامه‌های امسال مراسم گرامیداشت مولانا با موضوع «زمان احسان» برگزار می‌گردد ودر آن بیت:

        "این همه اوصافشان نیکو شود   ،    بد نماند چونکه نیکوجُو شود"

 به خوانش گرفته میشود.

در این ویدیو اجراکننده آیین سماع برای تاکید برلزوم رعایت تدابیر صحی برای مبارزه با شیوع ویروس کووید-19، از ماسک استفاده کرده است.

به دلیل شیوع کرونا ویروس برنامه‌های بزرگداشت امسال صرفا در ظرف دو روز (هفتم وهفدهم دسامبر) برگزار میشود.اخبار مربوطه