لازم است تا یونان مسائل دوجانبه را با همکاری بر سر میز مذاکره حل کند

سخنگوی وزارت امورخارجه تورکیه یونان را به گفتمان وهمکاری برسرمیز مذاکره برای حل مسائل دوجانبه فراخواند

1540548
لازم است تا یونان مسائل دوجانبه را با همکاری بر سر میز مذاکره حل کند

سخنگوی وزارت امورخارجه تورکیه یونان را به گفتمان وهمکاری برسرمیز مذاکره برای حل مسائل دوجانبه فراخواند.

حامی آقسوی، سخنگوی وزارت امورخارجه تورکیه با انتشار بیانیه‌ای نسبت به انتشاراخباردررسانه‌های یونان مربوط به افزایش فعالیت‌های نظامی تورکیه دربحیره اژه و مدیترانه قبل از اجلاس سران اتحادیه اروپا واکنش نشان داد.

او دراین رابطه تاکید کرد: لازم است تا یونان مسائل دوجانبه با تورکیه را نه ازطریق مددخواهی از دیگران بلکه با همکاری و گفتمان بر سر میز مذاکره حل کند.

آقسوی ضمن تکذیب این اخبار، تصریح کرد: ''بالعکس، یونان از 20 اکتوبربا انتشارناوتکس 11 و ناتم 12 برای اعلام 24 فعالیت نظامی در بحیره اژه و مدیترانه شرقی به فعالیت‌های تحریک آمیز و تشدید تنش در منطقه ادامه می‌دهد. یونان کانال‌های گفتمان در مورد مسائل نظامی را بسته و از پیشرفت ابتکار عمل منشی عمومی ناتو جلوگیری می‌کند.''

سخنگوی وزارت خارجه تورکیه ضمن اشاره به عدم مشارکت یونان ازتاریخ 9 اکتوبردرنشست‌هایی که مقامات نظامی ناتو ترتیب می‌دهند، خاطرنشان کرد: یونان می‌تواند مسائل دوجانبه با تورکیه را نه از طریق مددخواهی از دیگران بلکه با همکاری و گفتمان بر سر میز مذاکره حل کند.اخبار مربوطه