88 مهاجر غیرقانونی در انقره دستگیرشد

نیروهای پولیس انقره طی بازرسی درمناطق اتیمسقوت ومماک این شهر 88 مهاجرغیرقانونی را دستگیر کردند

1535666
88 مهاجر غیرقانونی در انقره دستگیرشد

نیروهای پولیس انقره طی بازرسی درمناطق اتیمسقوت ومماک این شهر 88 مهاجرغیرقانونی را دستگیر کردند.

نیروهای اداره مبارزه با مهاجرت غیرقانونی و قاچاق انسان پولیس انقره طی بازرسی در اولوسوالی‌های اتیمسقوت و ماماک 88 تبعه خارجی شامل 51 افغانستانی، 17 پاکستانی، 17 بنگلادشی و 3 اوزبیکستانی را دستگیر کردند.

این افراد از راه‌های غیرقانونی وارد خاک تورکیه شده و قصد سفر به خارج از کشور را داشته‌اند.

یکجا با این اتباع خارجی، 4 مظنون به سازماندهی ورود و خروج غیرقانونی این افراد نیز دستگیر شدند. دو نفر از این مظنونان با حکم محکمه بازداشت و دو تن دیگر نیز به شرط کنترل قضایی آزاد شدند.اخبار مربوطه