۸۵۷ تورک در لیست موفق ترین دانشمندان جهان جای دارند

۸۵۷ دانشمند از تورکیه در 2 فیصد اول لیست موفق ترین دانشمندان جهان قرارگرفتند

1534563
۸۵۷ تورک در لیست موفق ترین دانشمندان جهان جای دارند

۸۵۷ دانشمند از تورکیه در 2 فیصد اول لیست موفق ترین دانشمندان جهان قرارگرفتند.

طبق بیانیه دانشگاه تخنیکی قاره دنیز، درنتیجه تحقیقات وبررسی هایی که توسط پروفیسور دکتور جان پی ای ایواندیس Profesör Doktor John P. A. Ioannidis، یکی از دانشمندان دانشگاه استنفورد  Stanford Üniversitesiو تیم علمی او، از جمله ۷ میلیون دانشمند جهان در دسیپلینهای متفاوت پایینی لیستی را که متشکل از ۱۶۰ هزار تن قرار داشته، در ۲ فیصد اول لیست موفق ترین دانشمندان جهان تهیه کرده است، درمجله زیست شناسی Plos منتشر شده.

 ضمن تهیه لیست مذکور، ۲۲ حوزه علمی و ۱۷۶ بخشهای پاینتربا در نظر گرفتن معیارهای مهمی مانند شاخص- h دانشمندان ، تعداد انتشارات و ستندردهای ایشان نیز درجه بندی شد.

در این  لیست با توجه به داده های سال ۲۰۱۹، از تورکیه به تعداد ۸۵۷ تن از دانشمندان تورک نیز جای گرفته اند.اخبار مربوطه