وزیر حمل و نقل و زیرساخت تورکیه از پرتاب ماهواره‌های تورک ‌سات 5A و 5B طی ماه‌های آینده خبر داد

وزیر حمل و نقل و ارتباطات تورکیه گفت که ماهواره تورک ‌سات  5A در ماه دسامبر و ماهواره تورک ‌سات  5B در نیمه اول سال 2021 به فضا پرتاب خواهد شد

1530922
وزیر حمل و نقل و زیرساخت تورکیه از پرتاب ماهواره‌های تورک ‌سات 5A و 5B طی ماه‌های آینده خبر داد

وزیر حمل و نقل و ارتباطات تورکیه گفت که ماهواره تورک ‌سات  5A در ماه دسامبر و ماهواره تورک ‌سات  5B در نیمه اول سال 2021 به فضا پرتاب خواهد شد

عادل قاره اسماعیل‌اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت تورکیه، از پرتاب ماهواره تورک ‌سات  5A در ماه دسامبر و ماهواره تورک ‌سات  5B در نیمه اول سال 2021 خبر داد.

قاره اسماعیل‌اوغلو طی سخنانی در نشست اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ملی کبیر تورکیه که طی آن بودجه سال 2021 نهادهای وابسته به وزارت حمل و نقل وزیرساخت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اعلام کرد، روند تجدید و تحول "عصر جدید ترانسپورت و ارتباطات" که در سال 2002 آغاز شده بود همچنان ادامه دارد.

او با اعلام اینکه این تحول، با دینامیک‌های تحرک، دیجیتال‌سازی و پویایی لوژیستیکیِ متمرکز بر توسعه جامع در عرصه‌های حمل و نقل و ارتباطات شکل گرفته و نشانگر فرایندی بسیار بزرگ، جدید و موثر است که ادغام جهان در این جغرافیا را مد نظر قرار می‌دهد، گفت: "باید به این هدف بزرگ متمرکز شد و با اجرای این پروژه‌ها در راه توسعه کشور تلاش کرد".

وزیر حمل و نقل و ارتباطات تورکیه در ادامه سخنان خود گفت: ماهواره تورک ‌سات  5A در ماه دسامبر و ماهواره تورک ‌سات  5B در نیمه اول سال 2021 به فضا پرتاب خواهد شد.اخبار مربوطه