سومین واحد انرژی نیروگاه هسته‌ای آق قویو جواز ساخت دریافت کرد

سومین واحدانرژی نیروگاه هسته‌ ای آق قویواولین نیروگاه انرژی هسته‌ای تورکیه جوازساخت دریافت کرد

1530923
سومین واحد انرژی نیروگاه هسته‌ای آق قویو جواز ساخت دریافت کرد

سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای NDK، با بررسی دوسیه درخواست ارائه شده توسط این نیروگاه هسته‌ای درتاریخ 28 مارچ 2019، جواز ساخت واحد سوم انرژی این نیروگاه را در 13 نوامبر تأیید کرد

سومین واحدانرژی نیروگاه هسته‌ ای آق قویواولین نیروگاه انرژی هسته‌ای تورکیه جوازساخت دریافت کرد. 

طبق اطلاعیه‌ای که از سوی نیروگاه هسته‌ای آق قویو ارائه شد، سازمان تنظیم مقررات هسته‌ای NDK با بررسی دوسیه درخواست ارائه شده توسط این شرکت درتاریخ 28 مارچ 2019، جواز ساخت واحد سوم انرژی این نیروگاه را در 13 نوامبر تأیید کرد.

در واحد سوم نیروگاهی که جواز کار محدود آن در 23 جولای اخذ شده، با تأیید جواز ساخت، میتوان ساخت کلیه وسایل امنیت هسته‌ای مانند رآکتورها و ساختمان‌های توربین و مونتاژ سیستم‌ها و تجهیزات مربوط به امنیت هسته‌ای را آغاز کرد.اخبار مربوطه