اردوغان، هیئت مجمع صادر کنندگان تورکیه (TIM)  را به حضور پذیرفت

تورکیه در سیستم جدید سیاسی و اقتصادی جهانی، برای گسترش دامنه قدرت و تاثیرگذاری ساحوی خویش ازهرگونه فرصت، امکانات و زیرساخت ها برخوردار است

1530937
اردوغان، هیئت مجمع صادر کنندگان تورکیه (TIM)  را به حضور پذیرفت

رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، حین ملاقات باهیئت مجمع صادر کنندگان تورکیه (TIM) خطاب به ایشان گفت:

"تورکیه در سیستم جدید سیاسی و اقتصادی جهانی، برای گسترش دامنه قدرت و تاثیرگذاری ساحوی خویش ازهرگونه فرصت،  امکانات و زیرساخت ها برخوردار است."
رئیس جمهور اردوغان ، در سخنرانی خود در استانبول، حین ملاقات باهیئت مجمع صادر کنندگان تورکیه (TIM)  با اشاره به نوع جدید اپیدمی ویروس کرونا اظهار داشت که، اپیدمی ویروس کرونا  همه جهان به ویژه اروپا ونیز تورکیه را شدیدا تحت تاثیر منفی خویش قرارداد. لازم است تا همگان این واقعیت درک کرده به چشم سر مشاهده کنند.

 اردوغان به موارد زیر اشاره کرده و گفت:

 به همگان روشن است که برغم همه اینها جریان پاندیمی را یک گام به پیش از سایر کشورهای پیشرفته جهان مدیدریت کردیم. با تلاش و کار وفعالیتهای خستگی ناپذیر در راستای تامین توازن درست میان احتیاجات اقتصادی و صحت و سلامت ملت عزیزمان به راه خویش ادامه میدهیم.

 اکنون دیگر همه می پذیرند که در توازن قدرت سیاسی و اقتصادی جهانی،  تغییری ایجاد شده است که فقط درهر 100 سال یک بار قابل مشاهده است.

 با تقویت دموکراسی ، حقوق و آزادی ها در دایره قانون ، سرمایه گذاری ها را احیا می کنیم ، اقتصاد خود را رشد می دهیم و اشتغال را افزایش می دهیم. "اخبار مربوطه