دیداروملاقات رییس مجلس ملی کبیرتورکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان درانقره

رئیس مجلس تورکیه در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در انقره بر حمایت تورکیه از روند صلح افغانستان تاکید کرد

1530930
دیداروملاقات رییس مجلس ملی کبیرتورکیه با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان درانقره
mustafa sentop-abdullah abdullah.jpg
mustafa sentop-abdullah abdullah1.jpg

رئیس مجلس تورکیه در دیدار با رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در انقره بر حمایت تورکیه از روند صلح افغانستان تاکید کرد.

مصطفی شنتوپ٬ رئیس مجلس تورکیه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان در انقره اظهارداشت: "روند صلح افغانستان را از نزدیک تعقیب مینماییم. مجلس تورکیه از روند صلح دولت افغانستان با گروه طالبان حمایت می‌کند. جنگ در افغانستان باید پایان یابد و مردم کشور دوست و برادر مان باید در آرامش و ثبات زندگی کنند.

شنتوپ استواربودن روابط تورکیه وافغانستان براساس برارزش‌های مشترک تاریخی و کلتوری دانسته و افزود: کشورهای افغانستان و تورکیه درغم وشادی همواره درکنارهم قرار داشته ودر زمینه همکاریهای دوجانبه به ویژه همکاری میان پارلمان‌های دو کشور متعهد هستیم.

رئیس شورای عالی مصالحه‌ ملی افغانستان نیز ضمن تقدیراز کمک‌های تورکیه به مردم و دولت افغانستان اعلام کرد که تورکیه در 20 سال اخیر در بخش‌های مختلف اعم ازنظامی٬ اقتصادی و تعلیمی-فرهنگی از افغانستان کمک حمایت کرده است.

اوهمچنین از مجلس تورکیه خواست که به حمایت‌های خود از روند صلح در افغانستان ادامه دهد.اخبار مربوطه