ادامه فعالیت‎‌های مربوط به تولید موتر ملی "توگ" در شهر بورسا

فعالیت‌های مربوط به احداث مرکز طراحی و تولید موتر ملی تورکیه موسوم به "توگ" به سرعت در حال انجام است

1530926
ادامه فعالیت‎‌های مربوط به تولید موتر ملی "توگ" در شهر بورسا

فعالیت‌های مربوط به احداث مرکز طراحی و تولید موتر ملی تورکیه موسوم به "توگ" به سرعت در حال انجام است

فعالیت‌های مربوط به احداث مرکز طراحی و تولید موتر ملی تورکیه موسوم به "توگ" (TOGG) در شهر بورسا به سرعت در حال انجام است.

شرکت موترسازی توگ با انتشار ویدئویی در توئیتر اطلاعاتی در زمینه جزئیات فعالیت‌های مربوط به احداث این مرکز ارائه کرد.

در این پست ویدئویی آمده است: "فعالیت‌ها در کارخانه‌ موترسازی منطقه گملیک به سرعت ادامه دارد. در پی واحد‌های رنگ و انرژی، 90 فیصد از فعالیت‌های اساسی مربوط به تقویت واحد بدنه نیز به اتمام رسیده است. همچنان ما را دنبال کنید. #YeniLigGemlik "اخبار مربوطه