ترکیه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان اظهار خرسندی کرد

مردم تاجیکستان دیروز پای صندوق های را رفتند

1507450
ترکیه در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان اظهار خرسندی کرد

ترکیه نسبت سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان اظهار خرسندی نمود. 

در اطلاعیه صادره از سوی وزارت امور خارجه ترکیه چنین آمده است:

امیدواریم که نتایج انتخابات ریاست جمهوری که در جمهوری تاجیکستان در 11 اکتبر برگزار شد ، به خیر مردم دوست تاجیک بوده باشد.

در ادامه این اطلاعیه چنین گفته شد: نسبت سپری شدن انتخابات ریاست جمهوری خرسندیم. معتقدیم که روابط میان تاجیکستان و ترکیه در نتیجه تلاش های مان بیشتر از پیش توسعه خواهد یافت.

امامعلی رحمان رئیس‌ جمهور فعلی تاجیکستان در انتخابات ریاست جمهوری دیروز با کسب 90.92 درصد کل آرا برای پنجمین بار رئیس جمهور این کشور شد.

براساس نتایج غیررسمی انتخابات ریاست جمهوری دیروز در تاجیکستان که رئیس جمهور بمدت 7 سال انتخاب می شود،  امامعلی رحمان با کسب 90.92 درصد آراء برای 5 امین بار بعنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب گردید.

بختیار خدایارزاده رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان اظهار داشت، در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که دیروز برگزار شد٬ 4 میلیون و 221 واجد شرایط رای دادند. بر این اساس میزان مشارکت در انتخابات نیز 85.39 درصد بوده است.



اخبار مربوطه