پیام اردوغان به مناسبت روز 26 سپتامبر، جشن زبان تورکی

رجب طیب اردوغان به مناسبت روز 26 سپتامبر، جشن زبان تورکی، پیامی منتشر کرد

1497518
پیام اردوغان به مناسبت روز 26 سپتامبر، جشن زبان تورکی

رجب طیب اردوغان به مناسبت روز 26 سپتامبر، جشن زبان تورکی، پیامی منتشر کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ضمن ابراز اینکه مشاهده افزایش پتانسیل زبان تورکی در همه بخشها، از آموزش گرفته تا فرهنگ و از تجارت تا ارتباطات، مایه افتخار است، گفت: "به حفاظت از زبان تورکی‌مان به شکلی که در مجموع غنای زبانمان را در بر بگیرد، ادامه خواهیم داد."

بر اساس بیانیه صادره از اداره ارتباطات ریاست جمهوری، اردوغان به مناسبت روز 26 سپتامبر، جشن زبان تورکی، پیامی منتشر کرد.

اردوغان رئیس جمهور تورکیه ضمن اعلام اینکه زبان تورکی که یکی از قدیمی ترین و رایجترین زبانهای جهان میباشد، امروز در جغرافیایی وسیع با لهجه و گویشهای متفاوت، ارزش، غنا و تفاوت خود را نشان می‌دهد، اظهار داشت، ملت تورک با گذشته فرهنگی هزاران ساله‌اش، سنت دولتی بدون ‌وقفه و اندوخته تمدن جهانی‌اش را مدیون زبان تورکی میداند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بدون تردید زبان منحیث سنگ قیمتی فرهنگ و تمدن، نشانه واضحی از هویت و شخصیت یک ملت محسوب میگردد، ابراز داشت، جامعه‌ای که زبانش را از دست داده باشد، نمیتواند از دیگر ارزشهایش حفاظت کند.

اردوغان رئیس جمهور تورکیه در ادامه پیامش افزود: "در حالی که ما نیز برای بالا بردن سطح تمدن معاصر درهمه بخشها منجلمه علوم، تکنولوژی، اقتصاد، صنایع، تجارت و دیگر بخشها مبارزه میکنیم، زبان را به صفت "روح ملی" خود قلمداد کرده و مجبور به حمایت و حفاظت از آن می‌باشیم. با واقف بودن به این امر که زبان وسیله مهمی برای برقراری ارتباط میان گذشته یک جامعه با آینده‌اش می‌باشد، باید زبان تورکی‌مان را در همه بخشهای زندگی به شکلی عمیق و غنی جای دهیم. از زندگی روزمره تا سایتهای اجتماعی، درهمه بخشها باید به استفاده صحیح از زبان تورکی دقت کنیم که این نیز یکی از مهمترین گامها برای انتقال میراث زبان به نسلهای آینده خواهد بود."

رئیس جمهور تورکیه با تاکید بر اینکه برعلاوه یی تورکیه، جغرافیای گسترده ای از اروپا تا اعماق آسیا، روز به روز بر اهمیت زبان تورکی بیشتر واقف میگردند، گفت: "مشاهده افزایش پتانسیل زبان تورکی در همه بخشها، از آموزش گرفته تا فرهنگ و از تجارت تا ارتباطات، مایه افتخار است. به حفاظت از زبان تورکی‌مان به شکلی که مجموع غنای زبانمان را در بر بگیرد، ادامه خواهیم داد. بدین وسیله امیدوارم 26 سپتامبر، روز جشن زبان تورکی وسیله ای برای آگاهی ملت ما باشد."اخبار مربوطه