ابراهیم ارن:‌ سریالهای جدید تی ارتی(TRT)

مدیرعمومی رادیو و تلویزیون تورکیه (TRTگفت: در این دوره نه تنها رادیو تلویزیون دولتی تورکیه به صفت یک کانال صرفا تعقیب شونده، بلکه از جمله کانالیهای پربیننده اثر گذار خواهد بود در خدمت تان عرض اندام میکند

1494681
ابراهیم ارن:‌ سریالهای  جدید تی ارتی(TRT)

ابراهیم ارن رئیس هیئت مدیره و مدیرعمومی رادیو و تلویزیون تورکیه (TRTگفت: در این دوره نه تنها رادیو تلویزیون دولتی تورکیه به صفت یک کانال صرفا تعقیب شونده، بلکه بمثابه کانالی که با برنامه های بکر خویش اثرگذار خواهد بود تبدیل شده واز جمله کانالیهای پربیننده اثر گذارخواهد بود در خدمت تان عرض اندام میکند

ارن در مورد دوره پخش جدید به خبرنگار آناطولی ارزیابیهایی انجام داده و در مورد محصولات نشراتی که تقدیم مخاطبان می کند اطلاعاتی ارائه داد. ارن اظهار داشت که ضمن تولید پرمفهوم ومحتوا برای مخاطبان و شنوندگان خویش در طی شرایط ویروس همه گیر نوع جدید کرونا (Kovid-19) گفت: " آنها به صفت TRT میتوانند برنامه ریزی کنند که در دوره پخش جدید با برنامه هایی دارای محتوایی نشراتی عرض اندام خواهندکرد که نه تنها تماشا می شود ، بلکه اثری از خود برجای می گذارد."

 ارنبا تاکید براینکه :  "در این فصل در مورد آماده سازی پلان برنامه هایی در ارتباط با  پاندیمی  که میتوانیم از عهده ان بدر آییم کارهایی را انجام داده و آماده ارایه فعالیتهایمام هستیم اظهار داشت که اینبار تی آرتی با ساخته های جدیدش اثر گذار عرض اندام میکند. "

 در  این فصل برای بیننده گان مان سریالهایی را که در حسرت ان بودند، سریالهای بیانگرحوادث و واقعات گرانبهای  تاریخی ما بوده است می اید... تی آرتی به صفت موسسه نشراتی تلویزیونی و رادایی که از خود دارای یک کتله مشخص بیننده و شنونده است٬ برای بر آورده ساختن توقعات مخاطبان خود هم در کشوذ و هم در سطح جهان آرزوی تقدیم بهترینها را داریم.

 ما با این مجموعه خود این فصل را برمی گردانیم.دراینمیان مجموعه هایی داریم که با همکاری چهره های شناخته شده و گران ارج مان از مدت هاست با آنها کار میکنیم که در بین آنها بازیگران ، استادان و کارگردانان ارزنده  گرانقدری جادارند که موفق به تهیه این مجموعه ها شده ایم .

اولین این مجموعه ها "بیداری و یا احیای سلجوقی بزرگ" است. با این مجموعه  علاوه بردست یافتن به کتله وسیعی ازبیننده گان مورد نظر با "سریال ارطغرل" به آن رسیده ایم، زمینه یی خوبی را برای معرفی احتشام سلسله سلجوقیان بزرگ و تمدنی که ایجاد کرده اند بدست آوردیم.

 ارن با بیان اینکه سریال "بارباروس" در جنوری سال آینده پخش خواهد شد، سخنان خود را چنین ادامه داد:  "داستانهای بحری ما چیز جدیدی نیست. به قرن ها قبل برمی گردد. بارباروس خیرالدین پاشا و اوروج رییس از مهمترین و مشهورترین شخصیت های مان در این عرصه هستند. هر دو شخصیت ما قهرمانان دوره ای هستند که مدیترانه به بحیره تورک تبدیل شد. با بارباروس ، کمی موازی و مشابه امروز وطن آبی خواهد بود. " که در آن زمان قهرمانان نیزخود را تماشا خواهیم کرد.اخبار مربوطه