اجازه نخواهیم داد کسی به اذان، وطن و بیرق ما زبان درازی کند

رییس جمهور تورکیه پس از نشست کابینه دولت در انقره، اظهار داشت: اجازه نخواهیم داد کسی به اذان، وطن و بیرق ما زبان درازی کند

1462999
اجازه نخواهیم داد کسی به اذان، وطن و بیرق ما زبان درازی کند

رییس جمهور تورکیه پس از نشست کابینه دولت در انقره، اظهار داشت: اجازه نخواهیم داد کسی به اذان، وطن و بیرق ما زبان درازی کند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهور تورکیه پس از نشست کابینه دولت در انقره، کنفرانس خبری برگزار کرد.

رئیس جمهور تورکیه در این کنفرانس خبری اظهار داشت: "معتقدیم که استفاده از ایاصوفیه به ‌صفت معبد به جای یک موزیم عادی که به همین منظور احداث شده بود، باعث خوشحالی پیروان همه ادیان شده است."

اردوغان افزود:" اجازه نخواهیم داد کسی به اذان، وطن و بیرق ما زبان درازی کند."

اردوغان تاکید کرد: "ما چشم داشتی به حقوق، سرزمین و ثروت دیگران نداریم. تنها خواسته ما حمایت از حقوق خود ، قانون و منافع مان است."

اردوغان ضمن بیان اینکه بازگشایی مسجد ایاصوفیه آخرین نمونه از حق حاکمیت ملی تورکیه هست افزود:" موضوع چگونگی تبدیل شدن این مکان از مسجد به موزیم نیز اهمیتی ندارد."

رییس جمهور تورکیه افزود: "کسانی که تلاش می کنند کشور ما را در رابطه با مواردی که از طریق مذاکرات و توافق های منصفانه قابل حل است ، از روند موضوع مستثنا کنند ، باید بدانند که با این پاسخ روبرو خواهند شد. ما می دانیم که کشمکش بین دولتها و جوامع تغییر کرده است. ما دائماً خود را همراه در راستای تغییرات رخ داده در چگونگی رقابت های سیاسی ، اقتصادی و نظامی تجدید نظر می کنیم. "

رییس جمهور تورکیه تصریح کرد: "امروزه تورکیه در حال مبارزه در راستای تجدید حیات خویش است. در حال بازسازی تورکیه بزرگ و قوی هستیم."اخبار مربوطه