رئیس جمهور تورکیه تابلوی «ایاصوفیه کبیر٬ مسجد شریف» را رونمایی کرد

اردوغان پس از نشست دیروز شورای عالی نظامی در مجتمع ریاست جمهوری در انقره به استانبول آمده و از مسجد ایاصوفیه بازدید کرد

1461122
رئیس جمهور تورکیه تابلوی «ایاصوفیه کبیر٬ مسجد شریف» را رونمایی کرد
New folder (2)_thumbs_b_c_8c17c14c280b221f75940faf662ce94b-1-.jpg

رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور تورکیه از مسجد ایاصوفیه بازدید و تابلوی «ایاصوفیه کبیر٬ مسجد شریف» در ورودی آن را رونمایی کرد.

اردوغان پس از نشست دیروز شورای عالی نظامی در مجتمع ریاست جمهوری در انقره به استانبول آمده و از مسجد ایاصوفیه بازدید کرد.

فواد اوکتای٬ معاون رئیس جمهور و برخی دیگر از مقامات کشور نیز رییس‌جمهور اردوغان را همراهی کردند.

فردا برای اولین بار پس از 86 سال نماز جمعه در مسجد ایاصوفیه اقامه خواهد شد.

رجب طیب اردوغان٬ رئیس جمهور تورکیه از مسجد ایاصوفیه که دیروز پس از 86 سال در آن نماز جمعه اقامه خواهد شد٬ بازدید کرد.

فواد اوکتای٬ معاون رئیس جمهور و عده یی دیگر از مقامات کشور نیز رییس‌جمهور اردوغان را همراهی کردند.

اردوغان چهار روزقبل نیز از ایاصوفیه بازدید کرده بود..اخبار مربوطه