مبارزه با کووید-19 در دستور کار نشست شورای تورک

کشورهای عضو شورای تورک با هدف همکاری و همیاری در چارچوب مبارزه با کووید-19 آغاز به فعالیت کردند

1452668
مبارزه با کووید-19 در دستور کار نشست شورای تورک

کشورهای عضو شورای تورک با هدف همکاری و همیاری در چارچوب مبارزه با کووید-19 آغاز به فعالیت کردند

بر اساس اطلاعات دریافتی از شورای کشورهای تورک زبان، در نشست شورای علمی صحی که از طریق ویدیو کنفرانس با حضور دانشمندان و مقامات بلندپایه کشورهای عضو و ناظر ترتیب یافت، گامهای ملموس در راستای تقویت همکاری و همیاری در مبارزره با کووید-19 مورد ارزیابی قرار گرفت. 

در این نشست که به سرپرتی بغداد آمره یف منشی عمومی شورای تورک برگزار شد، در زمینه تهیه سافت برای ایجاد پایگاه های داده دائم مشترک و سیستم های کنترل اپیدمیولوژیک بین کشورهای عضو تواف حاصل شد. 

همچنین تصمیم به برگزاری سمینارهای آموزشی با موضوع مبارزه با کروناویروس ازسوی تورکیه برای پرسونل صحی کشورهای عضو در نیمه دوم ماه آینده در اورلای ازمیر گرفته شد. 

علاوه براین پس ازاینکه امینه آلپ مئشه معاون وزیر صحت عامه تورکیه اطلاعات مفصلی در خصوص پروتکل های صحی در تورکیه و داروهای مورد استفاده ارائه کرد، هیأت تورک در بخش سوال و جواب، به سوالات دیگر کشورها در زمینه مبارزه با کروناویروس پاسخ داد.  اخبار مربوطه