دیدار وزیر دفاع ملی تورکیه با همتای ایتالیایی اش

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه با  لورنزو گورینی همتای ایتالیایی اش دیدار کرد

1451209
دیدار وزیر دفاع ملی تورکیه با همتای ایتالیایی اش
Hulusi Akar-Lorenzo Guerini.jpg
Hulusi Akar-Lorenzo Guerini1.jpg

خلوصی آقار وزیر دفاع ملی تورکیه با  لورنزو گورینی همتای ایتالیایی اش دیدار کرد

خلوصی آقار از همتای ایتالیایی خود که برای یک دیدار کاری به تورکیه سفر نمود ، در وزارت دفاع ملی در انقره طی مراسم رسمی استقبال نمود. 

بعد از مراسم استقبال رسمی از گورینی وزیر دفاع ایتالیا که با  دادن سلام نظامی به سربازان تورکیه و امضای دفتر ویژه شرف آغاز گردید ، مذاکرات دو جانبه وزرای دفاع دو کشور و هیئت ها آغاز گردید. اخبار مربوطه