جزئیات گفتگوی تیلفونی اردوغان با رئیس جمهور قزاقستان

تماس تیلفونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و نورسلطان نظربایف رئیس موسس قزاقستان

1450351
جزئیات گفتگوی تیلفونی اردوغان با رئیس جمهور قزاقستان

تماس تیلفونی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه و نورسلطان نظربایف رئیس موسس قزاقستان. 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه با نورسلطان نظربایف رئیس موسس قزاقستان تماس تیلفونی برقرار کرد

دفتر ارتباطات ریاست جمهوری تورکیه اعلام کرد، اردوغان به مناسبت سالروز تولد نظربایف به ایشان تبریک گفته و آرزوی سلامتی و طول عمر کرده است. 

در این گفتگوی تیلفونی، گامهای لازمه برای تقویت همکاری منطقه ای و روابط بین دو کشور و مبارزه مشترک با کووید-19 مورد ارزیابی قرار گرفته است.  اخبار مربوطه