تورکیه یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه مبارزه با کرونا شناخته شد

چاووش‌اوغلو: به وسیله تدابیری که اتخاذ کردیم یکی ازموفق‌ترین کشورهای جهان درمبارزه با ویروس کرونا شناخته شدیم

1449273
تورکیه یکی از موفق‌ترین کشورها در زمینه مبارزه با کرونا شناخته شد

چاووش‌اوغلوبا بیان اینکه: تورکیه از معدود کشورهایست که دارای بهترین سیستم صحی و زیرساخت صحی در جهان بوده است٬گفت: «به وسیله تدابیری که ا٬تخاذ کردیم یکی ازموفق‌ترین کشورهای جهان درمبارزه با ویروس کرونا شناخته شدیم.»

چاووش‌اوغلوبه ادامه سخنانش گفت: 90 کشورجهان درراستای مقابله با ویروس کرونا درخواست همکاری درزمینه یی بازگرداندن شهروندان این کشورها ازتورکیه کردند. در انتقال 230 هزار تن از شهروندان این کشورها کمک و همکاری کردیم.

اوگفت: تا امروز به 137 کشور کمک‌های صحی ارسال کردیم و به ارسال این کمک‌ها ادامه می‌دهیم. به کشورهای که با ازدیاد تعداد مریضان مواجه هستند کمک‌های اضافی ارسال می‌کنیم.

چاووش اوغلو: بزرگترین عملیات انتقال در تاریخ جمهوری تورکیه را با موفقیت انجام دادیم و بالغ بر 90 هزار تن از هموطنان‌مان را به دلیل کرونا از 130 کشور منتقل  کردیماخبار مربوطه