چین موترهای ساخت تورکیهTOGG را تسجیل کرد

طرحهای " SUV " و " Sedan " موترهای گروه کارآفرین ساخت تورکیه " TOGG " از سوی موسسه پتنت چین تسجیل شد

1442824
چین موترهای ساخت تورکیهTOGG را تسجیل کرد

طرحهای " SUV " و " Sedan " موترهای گروه کارآفرین ساخت تورکیه " TOGG " از سوی موسسه پتنت چین تسجیل شد

در پیام توییتری TOGG گفته شد، طرحهای " SUV " و " Sedan " بعد از اتحادیه اروپا اکنون نیز از سوی موسسه پتنت چین بنام TOGG تسجیل شد. نوبت به قاره های جدید رسیده است.

در ماه اپریل طرحهای داخلی و خارجی موترهای ساخت تورکیه TOGG  از سوی دفتر حق مالکیت فکری اتحادیه اروپا تسجیل شده بود.اخبار مربوطه