جمهوری آذربایجان از تورکیه طیاره بدون سرنشین مسلح می خرد

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که قرار است این کشور از تورکیه طیاره بدون سرنشین مسلح بخرد

1441133
جمهوری آذربایجان از تورکیه طیاره بدون سرنشین مسلح می خرد

وزیر دفاع جمهوری آذربایجان اعلام کرد که قرار است این کشور از تورکیه طیاره بدون سرنشین مسلح بخرد.

ذاکرحسن‌اوف، وزیردفاع جمهوری آذربایجان طی سخنانی دریک برنامه تلویزیونی اینکشور اظهارداشت: تصمیم داریم از طیارات بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه برای نيروهای هوایی و زمينی خود كه مجهز به سلاح‌‌های هدايت شونده هستند خريداری كنیم.

ذاکر در پاسخ به سوالی مجری این برنامه مبنی بر اینکه طیارات بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه در سوریه ولیبیا بسیار موفق بوده‌اند، آیا آذربایجان نیز قصد خرید از این تجهیزات از تورکیه را دارد، تصریح کرد: "تلاش‌ها برای خرید طیاره بدون سرنشین مسلح ساخت تورکیه برای اردوی کشورمان به نتیجه رسیده است".

وزیر دفاع این کشور همچنین با بیان اینکه کشور برادر تورکیه در زمینه نظامی از آذربایجان حمایت مالی کرده است، گفت: مجلس ملی مان نیز مدتی پیش توافق‌نامه مربوط به این موضوع را تصویب کرده است.اخبار مربوطه