طفل 9 ساله مریض از ترکمنستان به تورکیه آورده شد

طیاره در ساعات صبح در میدان هوایی ایسن بوغای انقره فرود آمد

1440729
طفل 9 ساله مریض از ترکمنستان به تورکیه آورده شد

طفل 9 ساله مبتلا به امراض قند خون و هیدروسفالی شهروند ترک که در عشق آباد پایتخت ترکمنستان زندگی میکرد با آمبولانس هوایی به تورکیه آورده شد.

طیاره در ساعات صبح در میدان هوایی ایسن بوغای انقره فرود آمد.

نهال نازآیدین 9 ساله که 80 روز در بخش مراقبتهای ویژه بستری بود، بعد از کنترلهای لازمه با آمبولانس به شفاخانه شهری انقره انتقال داده شد.

گفته می شود، برای اینکه طفل مریض تحت تاثیر قرار نگیرد، طیاره در ارتفاع کم پرواز می کرد.اخبار مربوطه