حمله تروریستی به اعضای گروه حمایت اجتماعی "وفا" در وان

دو تن از اعضای گروه حمایت‌های اجتماعی وفا در حمله عناصر تروریستی پ‌کاکا در وان جان باختند

1417914
حمله تروریستی به اعضای گروه حمایت اجتماعی "وفا" در وان

دو تن از اعضای گروه حمایت‌های اجتماعی وفا در حمله عناصر تروریستی پ‌کاکا در وان جان باختند

در شهر وان در نتیجه حمله تروریستهای پ‌کاکا به موتر حامل اعضای گروه حمایت اجتماعی "وفا"، 2 تن جان خود را از دست داد.

تروریستها در اولوسوالی اؤزآلپ، به موتر حامل اعضای گروه حمایت اجتماعی وفا که در حال بازگشت از یک محله تحت قرنطینه بودند حمله مسلحانه ترتیب دادند. در این حمله مسلحانه 2 تن در محل حادثه جان باختند.

یکی دیگراز سرنشینان موترکه او نیزکارکن شهرداری است زخمی شده و در شفاخانه تحت معالجه قرار دارد. اخبار مربوطه