گفتگوی تیلفونی اردوغان با میرضیایف

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه وشوکت میرضیایف رئیس جمهوراوزبیکستان ازطریق تیلفون گفتگو کردند

1403748
گفتگوی تیلفونی اردوغان با میرضیایف

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه وشوکت میرضیایف رئیس جمهوراوزبیکستان ازطریق تیلفون گفتگو کردند

براساس اطلاعیه صادره از سوی مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه ، در این گفتگوی تیلفونی موضوع همکاری در مبارزه با ویروس کووید ـ 19 ، روابط دو جانبه و موضوعات منطقه یی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. اخبار مربوطه