گفت‌گوی تیلفونی روسای جمهور تورکیه و ایران

رجب طیب ارودغان رئیس جمهورتورکیه با حسن روحانی همتای ایرانی خودازطریق تیلفون گفتگو کرد

1403751
گفت‌گوی تیلفونی روسای جمهور تورکیه و ایران

رجب طیب ارودغان رئیس جمهورتورکیه با حسن روحانی همتای ایرانی خودازطریق تیلفون گفتگو کرد.

بر اساس خبر رسیده از دفترمطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری تورکیه: رجب طیب ارودغان ریس جمهور تورکیه با حسن روحانی همتای ایرانی خود از طریق تیلفون گفتگو کرده است.

روسای جمهور تورکیه و ایران در این گفتگوی تیلفونی، روند مقابله با ویروس کرونا، روابط دوجانبه و آخرین تحولات منطقه را مورد غور و بررسی قرار دادند.اخبار مربوطه