دولت تورکیه تمامی نیازهای مریضان قرنطین شده را تامین می‌کند

شهروندانی که با شیوع ویروس کرونا از الجزایر به کشور بازگردانده شده اند٬ از شرایط قرنطینه خود ابراز رضایت می‌کنند

1395009
دولت تورکیه تمامی نیازهای مریضان قرنطین شده را تامین می‌کند

شهروندانی که با شیوع ویروس کرونا از الجزایر به کشور بازگردانده شده اند٬ از شرایط قرنطینه خود ابراز رضایت می‌کنند.

حدود 320 شهروند تورکیه که پس ازشیوع ویروس کرونا ازکشورالجزایربازگردانده شده و در لیلیه های شهر توقات تحت قرنظین قرار گرفته اند٬ از شرایط موجود راضی اند.

نورالدین بالتاجی یکی از این شهروندان است که در لیلیه پسران «شهید آیدوغان آیدین» جابجا شده است. درمصاحبه با خبرنگار آناتولی با اشاره به اینکه در الجزایر برای یک شرکت ساختمانی کار می‌کرده٬‌ اظهار داشت: با طیاره اختصاصی از الجزایر به تورکیه آمده و به لیلیه پساران که بسیار مناسب است انتقال یافتیم. در اینجا شرایط و امکانات بسیار خوب است و منتظریم تا زمان قرنطینه به پایان برسد.

او با ابراز رضایت ازشرایط مهیا شده افزود:‌ اینجا دولت میزبان ماست و تمام نیازهای مان تامین میشود. در اوقات جداگانه غذایی گرم را هم به صورت بسته بندی دریافت میکنیم. دکتوران نیز روزی دو بار مارا معاینه میکنند. نیاز خاصی هم داشته باشیم٬ کارکنان خوابگاه از بیرون برایمان تهیه میکنند. از شرایط موجود راضی هستیم.

آنها که از روز چهارم اپریل در لیلیه دولتی پسران درتوقات تحت قرنطین قرار گرفته اند، منتظر پایان دوره چهارده روزه در آنجا و پیوستن به خانواده هایشان هستند.اخبار مربوطه