در تورکیه از اثر تیپ جدید کروناویروس تعدادجان باخته گان به 44 تن رسید

فخرالدین کوجا وزیر صحت عامه تورکیه از طریق تویتراعلام کرد که امروز تعداد واقعه مرگ و میردر تورکیه به 44 تن افزایش یافت

1384370
در تورکیه از اثر تیپ جدید کروناویروس تعدادجان باخته گان به 44 تن رسید

فخرالدین کوجا وزیر صحت عامه تورکیه از طریق تویتراعلام کرد که امروز تعداد واقعه مرگ و میردر تورکیه به 44 تن افزایش یافت.

فخرالدین کوجا ازحساب تویتر خویش نوشت: امروز7 تن دیگرازمریضان مصاب به ویروس کرونا را از دست دادیم٬  وبه تعداد 343 واقعه یی مثبت نیز به ثبت رسیده است

وزیرصحت عامه تورکیه درادامه افزود: «طی 24 ساعت گذشته به تعداد 3 هزارو ۹۵۲ تن تست انجام داده شد و تعداد مجموعی وقایع به یک هزارو 872 تن بالارفته است. »

کوجا با دادن هوشدارچنین گفت: «بر علاوه اینکه تلفات جانی داریم ولی برای تورکیه هنوز دیر نشده است. رعایت تدابیر اتخاذشده جلو افزایش بیش از حدرا خواهد گرفت.»اخبار مربوطه