به اتخاذ تدابیر لازمه بشکلی همگام ادامه خواهیم داد

رئیس جمهور تورکیه ازطریق حساب خود درشبکه های اجتماعی تصاویروعکس های مربوط به تیلی کنفرانس با وزرای کشور در چهارچوب تدابیر مبارزه با ویروس کرونا را به اشتراک گذاشت

1384362
به اتخاذ تدابیر لازمه بشکلی همگام ادامه خواهیم داد

رئیس جمهور تورکیه ازطریق حساب خود درشبکه های اجتماعی تصاویروعکس های مربوط به تیلی کنفرانس با وزرای کشور در چهارچوب تدابیر مبارزه با ویروس کرونا را به اشتراک گذاشت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه طی سخنانی پیرامون تدابیرمربوط به مبارزه باویروس مرگبارکرونااعلام داشت: تلاشها وفعالیتها درجهت خدمت به ملت تورکیه ادامه دارد. کارکردو فعالیتهای تمامی نهادهاوسازمانهای کشوررا ازنزدیک تعقیب داده وبطورهماهنگ گام های لازمه را بر میداریم.

رئیس جمهور تورکیه ازطریق حساب خود درشبکه های اجتماعی تصاویرمربوط به تیلی کنفرانس با وزرای کشوردرچهارچوب تدابیرمبارزه باویروس کرونا را به اشتراک گذاشته وچنین نوشت: مبارزه تورکیه با ویروس کرونا بشکلی فزاینده ادامه دارد.

اردوغان ضمن اشاره به اینکه در مذاکره با فواد اوکتای معاون رئیس جمهورموضوع به تعویق اندازی پرداخت مقبضات انرژی مطرح شده است نوشت که درمذاکره با سلیمان سویلو وزیرداخله نیز موضوع کاهش قابل توجه دراستفاده از وسائط نقلیه جمعی مطرح گردیده است.

اردوغان درمذاکره باضیا سلجوق وزیرتعلیم وتربیه نیزضمن تبریک گفتن به وی بعلت موفقیت درآموزش ازراه دورگفته است که برای تمدید مدت تعطیلی مکاتب نیز توصیه های شورای علمی تشکیل یافته در بنیه وزارت صحت عامه را مد نظرقرارخواهند داد.

رئیس جمهور تورکیه درمذاکره با فخرالدین کوجا وزیر صحت عامه نیز در مورد 50 هزار کیت آزمایشی که از چین به تورکیه آورده شده ، اطلاعاتی کسب کرد.اخبار مربوطه