برنامه ویژه تورکیه برای جلوگیری از ابتلای سالمندان به کرونا

دولت تورکیه جهت جلوگیری از ابتلای سالمندان و افرادکه دارای امراض مزمن به ویروس کرونا و تامین نیازهای اساسی آنها، گروه‌های ویژه تشکیل داد

1383615
برنامه ویژه تورکیه برای جلوگیری از ابتلای سالمندان به کرونا

دولت تورکیه جهت جلوگیری از ابتلای سالمندان و افرادکه دارای امراض مزمن به ویروس کرونا و تامین نیازهای اساسی آنها، گروه‌های ویژه تشکیل داد.

وزارت داخله یی تورکیه درتوئیترخوداعلام کرد: گروه‌های ویژه جهت جلوگیری ازابتلای سالمندان بالای 60 سال وافراد دارای امراض مزمن به ویروس کرونا وتامین نیازهای اساسی آنها تشکیل شده است.

این افراددرقالب «گروه حمایت اجتماعی وفا» و تحت نظارت شهرداریها٬ اولوسوالیهای و قوماندانی های امنیه یی پولیسدر سراسر تورکیه فعالیت خواهند کرد. شهروندان از طریق شماره‌های 112، 155 و 156 می‌توانند از خدمات «گروه حمایت اجتماعی وفا» بهره‌مند شوند

رسانیدن مواد و وسایل مورد ضرورت سالمندان از جانب پولیس تورکیه به ایشان.اخبار مربوطه