ابعاد اقتصادی مسئله کووید 19 را از نزدیک مورد تعقیب قرار داده ایم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه گفت: ازفرد فرد ملتم خواهش میکنم که تا برطرف شدن تهدید کووید 19 از خانه های خود خارج نشوند

1381185
ابعاد اقتصادی مسئله کووید 19 را از نزدیک مورد تعقیب قرار داده ایم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه گفت: ازفرد فرد ملتم خواهش میکنم که تا برطرف شدن تهدید کووید 19 از خانه های خود خارج نشوند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهورتورکیه اعلام داشت، برای برطرف کردن هز چه زودتر تهدید کووید 19 علیه تورکیه که دردسامبر سال گذشته در چین ظاهر شده است، تمامی امکانات دول را بسیج خواهیم کرد.

اردوغان بعدازختم اجلاس هماهنگی مبارزه باویروس جدیدکرونا (کووید 19) که درانقره ترتیب یافت، سخنانی ایراد کرد.

اردوغان با اشاره براینکه، اگرتدابیراعلام شده را به اتفاق هم با حساسیت تمام رعایت کنیم، می توانیم مدت ماندن درمنازل را به 3 هفته محدودبسازیم، اظهار داشت، از فردفرد ملتم خواهش میکنم که تا برطرف شدن تهدید کووید 19 از خانه های خود خارج نشوند. ویروس، دیر وبشکل محدودی به تورکیه سرایت کرده است. برای ادامه وضعی بدین منوال، تمامی تلاشهای بایسته انجام می گیرد.

رجب طیب اردوغان با تاکید براینکه، ابعاد اقتصادی مسئله کووید 19 را از روز اول از نزدیک تحت تعقیب قرار داده ایم، ابراز داشت، براین باورهستم که روند مقاومت 2 ماهه را بشکل خوبی پشت سر خواهیم گذاشت.

اردوغان با اشاره براینکه، تورکیه در مورد موضوع کیت تشخیص، صاحب پتانسیل تولید بسیار خوبی میباشد، گفت، وزارت صنایع وتکنالوژی کشورمان که فعالیتهای تحقیق و توسعه را به پیش میبرد، تمامی محققین  موسسات مهم ذیعلاقه با این موضوع را گردهم آورده است.

اردوغان درادامه افزود، دردوره یی که ارزش اسهام بورسهای جهان از آسیا گرفته تا غرب درمقیاس وسیعی کاهش یافته، بازار بورس و پول ملی تورکیه مقاومت بالایی نشان داده است. مدیریت اقتصاد و موسسات ذیعلاقه با جمع آوری تمامی خواسته ها و پیش بینی های جهان کار، تدارکات لازمه را انجام داده است.

رئیس جمهورسپس جزئیات بسته 100 میلیارد دالری موسوم به " سپر ثبات اقتصادی " را که تمامی بخش ها را تحت پوشش قرار میدهد، توضیح داد.اخبار مربوطه