سرود چناق قلعه به 9 زبان به صدا درآورده شد

به مناسبت صد وپنجمین سالگردپیروی جنگ چناق قلعه، سرودچناق قلعه به 9زبان به صدادرآورده شد

1380566
سرود چناق قلعه به 9 زبان به صدا درآورده شد

به مناسبت صد وپنجمین سالگردپیروی جنگ چناق قلعه، سرودچناق قلعه به 9زبان به صدادرآورده شد

از سوی شرکت استانبول C، به مناسبت صدو پنجمین سالگرد پیروزی چناق قلعه و به یاد شهدای 18 مارچ، سرود چناق قلعه به زبانهای تورکی، کردی، عربی، بوسنیایی، آلبانیایی، لاز، گرجی، چرکز و مقدونیایی، به صدا در آورده شد.

تهیه ویدئو کلیپ این سرود، در اماکن تاریخی وگردشگری ایوب سلطان و همچنین مزار شهدای چناق قلعه انجام یافت.اخبار مربوطه