تدویر مراسم به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از سوی تیکا در افغانستان

آژانس هماهنگی و همکاری تورکیه، تیکا، در کابل پایتخت افغانستان، مراسمی را به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن ترتیب داد

1374692
تدویر مراسم به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن از سوی تیکا در افغانستان

آژانس هماهنگی و همکاری تورکیه، تیکا، در کابل پایتخت افغانستان، مراسمی را به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن ترتیب داد.

در این مراسم که در سالون کنفرانس تیکا برگزار گردید، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، زهدی چال هماهنگ کننده تیکا در کابل و دیگر دعوت شدگان حضور داشتند.

هماهنگ کننده تیکادرکابل طی سخنرانی افتتاحیه اش، ابرازداشت که تیکا دربسیاری ازبخشها در افغانستان به فعالیت میپردازد.

وی با اظهار اینکه بسیاری از پروژه های برای  بانوان افغانی انجام گردیده است، اعلام داشت که مراسم امروز نیز برای نشان دادن اینکه زنان افغانی علی رغم همه شرایط منفی موفقیتهایی نیز به دست می آورند، ترتیب یافته است.

چال افزود، بر این باوریم که زنان افغانی  میتوانند تاثیرات بسزایی در توسعه و ایجاد صلح درکشور داشته باشند.

همچنین نمایشگاه نقاشی که وضعیت زنان افغان را به نمایش میگذارد، بازگشایی شد.اخبار مربوطه