روزنامه دیلی اکسپرس تورکیه را در ردیف شش کشور امن برای سفر جای داد

دیلی اکسپرس برای کسانیکه در نظر دارند تعطیلات عید پاسکال را که روز دهم اپریل آغاز خواهد شد در خارج از کشور بگذرانند ، یک نقشه جغرافیایی از جهان انتشار داد

1367344
روزنامه دیلی اکسپرس تورکیه را در ردیف شش کشور امن برای سفر جای داد

دیلی اکسپرس برای کسانیکه در نظر دارند تعطیلات عید پاسکال را که روز دهم اپریل آغاز خواهد شد در خارج از کشور بگذرانند ، یک نقشه جغرافیایی از جهان انتشار داد

روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس شش کشور امن برای گذراندن تعطیلات برای حراست از تهدید ویروس کرونا را ردیف بندی کرد در این لیست تورکیه نیز جای دارد.

دیلی اکسپرس برای کسانیکه در نظر دارند تعطیلات عید پاسکال را که روز دهم اپریل آغاز خواهد شد در خارج از کشور بگذرانند ، یک نقشه جغرافیایی از جهان انتشار داد.

در این نقشه شش کشور امن جهان از نظر تهدید ویروس کرونا نشان داده شد که تورکیه نیز جزو این شش کشور است.

در نقشه مذکور که از سوی کارشناسان طبی و سیاحتی با توجه به وضعیت ریسک و تعداد موارد تثبیت ویروس تهیه شده ، امن بودن کشورها از این نظر با رنگ سبز علامت گذاری گردید.

دیگر کشورهایی که همراه با تورکیه در خط سبز جای گرفتند ، عبارتند ازپولند ، مجارستان ، مکسیکا ، بارباروس و جامائیکا .اخبار مربوطه