زبان پشتونیزبه زبانهای مرکزمعلومات دهی برای خارجیان دراداره مهاجرت تورکیه افزوده شد

اداره عمومی مهاجرت وزارت داخله، زبان پشتو را نیز به زبانهای مرکزمعلومات دهی برای خارجیان دراداره مهاجرت تورکیه (YİMER 157) افزود

زبان پشتونیزبه زبانهای مرکزمعلومات دهی برای خارجیان دراداره مهاجرت تورکیه افزوده شد

اداره عمومی مهاجرت وزارت داخله تورکیه، زبان پشتورا نیزبه زبانهای مرکزمعلومات دهی برای خارجیان دراداره مهاجرت تورکیه (YİMER 157) افزوده شد

براساس بیانیه منتشره در حساب تویتتری اداره عمومی مهاجرت، اعلام گردید که زبان پشتو نیز به زبانهای تورکی، انگلیسی، عربی، روسی، آلمانی و فارسی YİMER که به طور 24 ساعته در 7 روز هفته خدمات ارائه میدهد، افزوده شده است. بدین ترتیب تعداد زبانهای این مرکز به 7 افزایش یافته است.

در این پیام گفته شد: "خارجیان برای دستیابی به پاسخ هرگونه سوالاتشان در خصوص مسائلی چون ویزه، اقامت حفاظت بین المللی و حمایت موقت  و همچنین برای اعلام پیشنهادات و انتقادات و یا نیازمندیهای خود و اعلام اخباری در رابطه با قربانیان تجارت انسان و قاچاق مهاجران، میتوانند با این مرکز تماس حاصل نمایند."

همچنین اولین پیام دریافتی به زبان پشتو که از آنتالیا انجام گردید نیز ضبط و منتشر شد.اخبار مربوطه