هفته یادبود امپراتوری عثمانی مبارک باد

هفته یادبود سرازدیروز 27 جنوری مصادف با آغاز هفته یادبود امپراتوری عثمانی میباشد

هفته یادبود امپراتوری عثمانی مبارک باد

هفته یادبود سرازدیروز 27 جنوری مصادف با آغاز هفته یادبود امپراتوری عثمانی میباشد

امپراتوری عثمانی با گسترش در سه  قاره،  طی قرنهای متمادی بر بخش اعظمی از جهان حکمرانی کرد.

همانند یک گرگ، سر خود را از آسیا که سرزمین مادری اش بود، به سمت اروپا دراز کرد و تمدنی بسیار عظیم را بنیان نهاد که عمری به درازای صدها سال ادامه یافت و تأثیرات آن همچنان ادامه دارد.

این دوره که حتی برای عناصر غیر از خود نیز عدالت خلل ناپذیر به ارمغان آورد، در واقع روزهای درخشان تاریخ بشریت است.

بدون بررسی تاریخ عثمانی در این دوره، تاریخ روسیه، آلمان، بالکان، خاورمیانه و شمال اروپا قابل درک نیست.

این درک از عدالت که خلا آن به هیچ وجه پر نشد، امروزخواهد توانست دوای خون و اشک جاری شده در این سرزمین ها گردد.

هفته یادبود امپراتوری عثمانی که رد پای بی سابقه آن در تاریخ بشریت همیشه مشهود خواهد بود و همیشه به آن افتخار خواهیم کرد، مبارک باد.اخبار مربوطه