لغو برنامه های پرواز برخی از طیارات خطوط هوایی تورکیه به ایتالیا

یحیی اوستون مشاور مطبوعاتی خطوط هوایی تورکیه ، از حساب توییتر خود پیامی در این زمینه به اشتراک گذاشت

لغو برنامه های پرواز برخی از طیارات خطوط هوایی تورکیه به ایتالیا

یحیی اوستون مشاور مطبوعاتی خطوط هوایی تورکیه ، از حساب توییتر خود پیامی در این زمینه به اشتراک گذاشت

برنامه های پرواز خطوط هوایی تورکیه که قرار بود فردا به شهرهای رم ، ونیز و میلان ایتالیا ترتیب یابد ، بعلت اعتصاب کنترلرهای ترافیک هوایی ایتالیا بطور متقابل لغو گردید.

یحیی اوستون مشاور مطبوعاتی خطوط هوایی تورکیه، ازحساب توییترخود چنین نوشت: بعلت اعتصاب کنترلرهای ترافیک هوایی ایتالیا در تاریخ 14 ام جنوری سال 2020 ، برنامه های پرواز خطوط هوایی تورکیه بطور متقابل لغو شده است.

این پرواز عبارتند از : TK1865-TK1866 استانبول ـ رم ـ استانبول ، TK1871-TK1872 استانبول ـ ونیز ـ استانبول و TK1895-TK1896 استانبول ـ میلان ـ استانبول.اخبار مربوطه