در ترکیه ده ها مهاجر غیر قانونی دستگیر شدند

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت ولایت آیدین منتقل گردیدند

در ترکیه ده ها مهاجر غیر قانونی دستگیر شدند

نیروهای گارد ساحلی ترکیه هنگام گزمه در سواحل ولسوالی دیدیم ولایت آیدین طی بازرسی از سه قایق بادی، 111سرنشین آن را که قصد سفر غیرقانونی به خارج از کشور داشتند، شناسایی و دستگیر کردند.

دستگیر شدگان اتباع کشورهای سوریه، فلسطین، مصر و افغانستان هستند. 

این افراد پس از طی مراحل قانونی به اداره امور مهاجرت ولایت آیدین منتقل شدند.

باید گفت  که عملیات‌ نیروهای امنیتی ترکیه برای مقابله با ورود و خروج غیرقانونی مهاجران در سراسر کشور همچنان ادامه دارد.اخبار مربوطه