اردوغان دررای گیری "تصاویر سال" خبرگزاری آناتولی شرکت کرد

رئیس جمهورتورکیه دررای‌گیری انتخاب "تصاویر سال" خبرگزاری آناتولی شرکت وعکس‌های برگزیده خود را در 3 بخش مسابقه انتخاب کرد.

اردوغان دررای گیری "تصاویر سال" خبرگزاری آناتولی شرکت کرد

رئیس جمهورتورکیه دررای‌گیری انتخاب "تصاویر سال" خبرگزاری آناتولی شرکت وعکس‌های برگزیده خود را در 3 بخش مسابقه انتخاب کرد.

رجب طیب اردوغان رئيس جمهورتورکیه دررای‌گیری برای انتخاب بهترین"عکس‌های سال" خبرگزاری آناتولی در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی شرکت کرد.

وی ضمن اینکه اطلاعاتی در خصوص عکس‌ها از فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری تورکیه دریافت کرد٬ در این مسابقه به تصاویر "کودکان و اطفال هدف حملات در سوریه"، "دشت صلح" و "سلام نظامی سربازان تورکیه" به ترتیب در بخش های خبری، اجتماعی و ورزشی رای داد.

گفتنی است رای‌گیری جهت انتخاب بهترین‌های این مسابقه در بخش‌های خبری، اجتماعی و ورزشی از میان 50 اثر برتر از ساعت 09.00 صبح اول دسامبر آغاز شد.

امسال آثار عکاسان تورکیه، سوریه، فلسطین، نیوزیلاند، اندونزیا، فرانسه، ساحل عاج و غیره از میان بیش از 750 هزار اثر انتخاب و در سراسر جهان با زیرنویس تورکی و انگلیسی به رایگیری گذاشته شده است.

در این رای‌گیری رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور تورکیه، وزرا، سیاستمداران، ورزشکاران و هنرمندان داخلی و خارجی شرکت کردند. در مسابقه امسال در بخش خبری 17، اجتماعی 19 و ورزشی 14 عکس رقابت می‌کنند.اخبار مربوطه