آغاز عملیات نظامی کران ـ 8 در مناطق جنگلی بیتلیس و سییرت تورکیه

وزارت داخله تورکیه اطلاعیه ایی درزمینه آغاز عملیات نظامی کران ـ 8 منتشر کرد

1325502
آغاز عملیات نظامی کران ـ 8 در مناطق جنگلی بیتلیس و سییرت تورکیه

وزارت داخله تورکیه اطلاعیه ایی درزمینه آغاز عملیات نظامی کران ـ 8  منتشر کرد

در مناطق جنگلی بیتلیس و سیرت تورکیه عملیات ضد تروریستی کران ـ 8 آغاز گردید.

در بیانیه صادره از سوی وزارت داخله تورکیه اعلام گردید: بمنظورممانعت ازلانه گیری عناصر سازمان تروریستی و تجزیه طلب " پ ک ک " در سییرت و بیتلیس تورکیه در ماههای زمستان و خنثی سازی تروریستهایی که در منطقه تثبیت شدند، ازسوی قوماندانی ژاندارم ولایت وان کشورمان عملیات ضد تروریستی کران در جنگلهای بیتلیس و سییرت آغاز گردید.

در این عملیات 232 تیم ضد تروریستی و 3480 پرسونل نظامی انجام وظیفه میکنند.

عملیات ضد تروریستی کران ـ 8 در جهت مبارزه موثر با تروریزم و ریشه کن سازی آن در داخل کشور با موفقیت ادامه دارد.اخبار مربوطه