رئیس جمهور تورکیه با خانواده جعفر جیلان از طریق تیلفون ابراز همدردی کرد

رئیس جمهور تورکیه با مادر و پدر جعفر جیلان که متولد سال 2000 بوده و سال 2015 از سوی سازمان تروریستی پ ک ک ربوده شده بود، از طریق تیلفون ابراز همدردی کرد

رئیس جمهور تورکیه با خانواده جعفر جیلان از طریق تیلفون ابراز همدردی کرد

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور تورکیه ضمن تماس تیلفونی با خانواده جعفر جیلان که از دست سازمان تروریستی جدایی طلب پ ک ک نجات یافته بود،  با آنها ابراز همدردی کرد.

اردوغان، همچنین با مادر جعفر جیلان که در اعتصاب مادران شهر دیاربکرنیزشرکت کرده ودرمقابل ساختمان اداره ولایتی حزب دموکراتیک خلقها، به همراه مادرانی که فرزندانشان ازسوی سازمان تروریستی پ ک ک ربوده شده بود تحصن کرده بود نیز، ابراز همدردی نمود.

رجب طیب اردوغان برای خانواده آرزوی شادی کرد و مادر و پدرجعفر نیز از رئیس جمهور و نیروهای امنیتی تشکر کرده و برای بازگشت دیگر فرزندانی که از سوی سازمان تروریستی ربوده شده و به کوهها برده شده اند، دعا کردند.

خدیجه جیلان ضمن واکنش به سازمان تروریستی پ ک ک و حامیان آنها، گفت: "من کرد هستم. همسرم نیز کرد است و در خانه مان به راحتی زندگی میکنیم. کسی تا به امروز ما را اذیت نکرده است. 4 سال قبل پسرم رفت. امیدوارم همه آنها به خانه هایشان بازگردند. همه این سربازان و پولیسها چرا کشته شدند؟ در اینجا مسئله تورک و یا کرد بودن نیست. تنها برای رسیدن به مقامی که میخواهند، جوانان را میکشند."

جعفر جیلان که از دست سازمان تروریستی پ ک ک نجات یافته است، از اولوسوالی  قیه  پینار دیاربکر، 4 سال قبل در سن 15 سالگی ربوده شده و به کوهها برده شده بود.

مادر جعفر نیز روز 8 اکتوبر در اعتراضهای مادران دیاربکر شرکت کرده و در مقابل ساختمان ریاست ولایتی حزب دموکراتیک خلقها تحصن کرده بود.

جعفر نیز با شنیدن این عمل مادرش، برای رسیدن به مادرش، ازدست سازمان تروریستی پ ک ک فرار کرده بود.اخبار مربوطه