صادرات محصولات بحری تورکیه

صادرات محصولات بحری تورکیه در یازده ماه اول سال به 918 میلیون و 517 هزار دالر رسید

صادرات محصولات بحری تورکیه

صادرات محصولات بحری تورکیه در یازده ماه اول سال به 918 میلیون و 517 هزار دالر رسید

درطول این مدت، 180هزارو 388 هزارتن ماهی یخ زده به کشورهای هالند، ایتالیا وروسیه صادرشد. 

همچنین کشورهای بیلاروسیه، مصر، دوبی، سومالیا، بورکینافاسو، جزایرمالدیویا، زیلاند نو، کانگو و سینیگال نیز در بین کشورهای واردکننده محصولات بحری ازتورکیه قرار دارداخبار مربوطه