تاکید اردوغان به پتانسیل تجاری تورکیه در خارج از کشور

رئیس جمهورتورکیه گفت: تورکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد

تاکید اردوغان به پتانسیل تجاری تورکیه در خارج از کشور

رئیس جمهورتورکیه گفت: تورکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد.

اردوغان طی سخنانی در برنامه ویزیونر 19 که از سوی انجمن کارفرمایان و صنعتگران مستقل تورکیه (موسیاد) در مرکز کنگره خلیج برگزار شده بود، اعلام کرد، تورکیه کشوری است که سرمایه گذاری های وسیعی در داخل کشور و پتانسیل تجاری بزرگی در خارج از کشور دارد.

اردوغان با اشاره به تولید کاربید بور در تورکیه گفت: بور را که قبلا به صورت ماده خام و با ارزش افزوده بسیار پایین میفروختیم، توسعه داده و به یک محصول تبدیل کردیم. اکنون نیز شروع به تولید کاربید بور کردیم که در هلی کوپترها، طیاره ها و لباس سربازان به صفت زره مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش اعلام کرد که در سال 2022، ماهواره مخابراتی ترکسات 6A وارد عمل خواهد شد.اخبار مربوطه