مردم تورکیه وقتی به چیزی باور داشته باشند موفق به انجام آن نیز می‌شوند

ایردوغان گفت: سفر اخیر ما به واشنگتن، دیدارهای ما در واشنگتن، نتایج آن و همچنین موفقیت‌ نیروهای مسلح مان در عملیات چشمه صلح را شاهد بودید

مردم تورکیه وقتی به چیزی باور داشته باشند موفق به انجام آن نیز می‌شوند

ایردوغان گفت: سفر اخیر ما به واشنگتن، دیدارهای ما در واشنگتن، نتایج آن و همچنین موفقیت‌ نیروهای مسلح مان در عملیات چشمه صلح را شاهد بودید

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور تورکیه طی سخنانی در جمع کارکنان تامین اجتماعی در استانبول تصریح کرد: "انتساب گروه‌های ی.پ.گ و پ.ک.ک به کردها توهین به این مردم است. این دو گروه تروریست هستند".

رئیس جمهور تورکیه در رابطه به وضعیت اقتصادی تورکیه نیز بیاناتی داشته وگفت:

"نظام تامین اجتماعی تورکیه در سال‌های اخیر بهبود یافته است. دامنه خدمات گسترش یافته و کیفیت آن نیز بهتر شده است. درآمد موسسات تأمین اجتماعی از 71.5 به 89.4  فیصد افزایش یافته است.

اشتغال غیررسمی را از 52 به 36 فیصد کاهش دادیم. تعداد بیمه شدگان فعال را نیز از 12 به 21 میلیون و 410 هزارتن رسانیدیم. کاهش میزان اشتغال در ماه‌های اخیر را نیز جبران خواهیم کرد.

تورم در سال 2020 تک رقمی خواهد شد. آمارها نشان میدهد که شمار گردشگران خارجی در تورکیه امسال از 50 میلیون تن خواهد گذشت. تورکیه دیگر به مقصدی مهم گردشگری در جهان تبدیل شده است".

رئیس جمهور تورکیه درباره سفر هفته قبلی اش به ایالات متحده آمریکا هم تصریح کرد:

سفر اخیر ما به واشنگتن، دیدارهای ما در واشنگتن، نتایج آن و همچنین موفقیت‌ نیروهای ما در عملیات چشمه صلح را شاهد بودید. مردم تورکیه وقتی به چیزی باور داشته باشند موفق به انجام آن نیز میشوند.

رئیس جمهور تورکیه افزود: به نظر میرسد حملات و فشارها علیه کشورمان ادامه خواهد یافت. اما همه این واقعیت را نیزمی بینند که تورکیه کشوری نیست که به این قبیل فشارها و تهدیدات تسلیم شود.اخبار مربوطه