گذر عطارد از مقابل خورشید

رصدخانه ملی تورکیه گذر عطارد از مقابل خورشید را به صورت زنده پخش کرد

گذر عطارد از مقابل خورشید

رصدخانه ملی تورکیه گذر عطارد از مقابل خورشید را به صورت زنده پخش کرد

عبور عطارد از مقابل خورشید توسط تلسکوپ های مستقر در مرکز رصدخانه ملی"TÜBİTAK" در شهر آنتالیای تورکیه٬ رصد و به صورت زنده پخش شد.

عبور عطارد از مقابل خورشید که یکی از حوادث نادردر فضا بشمار میرود توسط تلسکوپ های مستقر در مرکز رصدخانه ملی "TÜBİTAK" در شهر آنتالیای تورکیه٬ رصد شد.

تصاویری که  توسط این تلسکوپ هایی دارای کامره های بسیار پیشرفته گرفته شد، در صفحات اجتماعی متعلق به مرکز رصدخانه ملی تورکیه نیز به صورت زنده به اشتراک گذاشته شد.

عبور عطارد که در ساعت 15.30 دقیقه به وقت محلی تورکیه آغاز شد تا غروب آفتاب  طول کشید.

سیاره عطارد (تیر، مرکور) در یک قرن 13 بار از مقابل خورشید عبور می کند. عبور بعدی این سیاره از مقابل خورشید در تاریخ 13 نوامبر 2032 صورت خواهد گرفت.اخبار مربوطه