آزمایش موفقیت آمیز راکت ملی با نام "آتمه جه" تورکیه

اولین آزمایش راکت ملی تورکیه "آتمه جه "باموفقیت آنجام یافت

آزمایش موفقیت آمیز راکت ملی با نام "آتمه جه" تورکیه
اولین آزمایش  آتمه جه راکت ملی تورکیه  با موفقیت انجام شد
اولین آزمایش آتمه جه راکت ملی تورکیه با موفقیت انجام شد

اولین آزمایش  آتمه جه راکت ملی تورکیه  با موفقیت انجام شد

اولین آزمایش  راکت ملی تورکیه "آتمه جه "باموفقیت آنجام یافت

آتمه جه، اولین راکت کروز بحری تورکیه، با کشتی "کینالی آدا TCG" آزمایشی موفقیت آمیز انجام داد.

انتظار میرود که آتمه جه، در نیمه دوم سال 2020 وارد تجهیزات نظامی تورکیه گردد.

آتمه جه منحیث سیستم سلاح دراز برد، با ردگذاری کم و حساسیت بالای هدفگیری آماده خدمت در سیستمهای مدرن نیروی بحری میباشد.

آتمه جه راکت هدایت شونده یی است که تحت هر نوع شرایط جنگی قابل استفاده میباشد. با خصوصیاتی منجمله مقاومت بالا، تجدید هدف، حمله دوباره و لغو ماموریت، توسط سیستم طراحی ماموریت در سطح بالا، میتواند در مقابل اهداف ثابت و متحرک، موثر باشد.

سیستم موقعیت جهانی، واحد اندازه گیری اینرسی، با استفاده از زیر سیستمهای ارتفاع سنج بارومتریک و ارتفاع سنج راداری، توسط راداریاب فعال، هدفش را با فیصدی بالا دریافته میتواند.

آتمه جه که دارای بردی 200 کیلومتری میباشد، برای اهداف فرای خط دید نیز تهدید بزرگی محسوب میشود.اخبار مربوطه