چاووش اوغلو با قریشی صحبت تلفنی انجام داد

وزیر امور خارجه ترکیه با همتای پاکستانی خود از طریق تلفن صحبت نمود

چاووش اوغلو با قریشی صحبت تلفنی انجام داد

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان صحبت تلفنی انجام داد. 

طبق اطلاعات دریافتی از منابع دیپلماتیک ، چاووش اوغلو با همتای پاکستانی صحبت تلفنی انجام داده است. 

در مورد محتوای این صحبت تلفنی اطلاعاتی ارائه نشد. اخبار مربوطه